Welkom

Voor veel mensen, met name niet-Vrijmetselaars, lijkt de Vrijmetselarij één organisatie. Dit is verre van waar. In feite zijn er aardig wat organisaties die zich als “Vrijmetselarij” beschrijven. Deze verschillende organisaties werken niet noodzakelijk samen. Sterker nog, de relatie tussen verschillende soorten Vrijmetselarij is soms niet al te best. Gelukkig is dit in toenemende mate steeds minder het geval, zeker in Nederland en Vlaanderen.

Bovendien is het ook niet zo dat Vrijmetselarij een mannen-aangelegenheid is. Al zo’n 125 jaar zijn er organisaties waar ook vrouwen lid van kunnen worden. Dat is dus niet bepaald een recent fenomeen.

Deze website is bedoeld om je wat bij te brengen over gemengde Vrijmetselarij (waar niet alleen mannen lid kunnen worden), Vrijmetselarij alleen voor vrouwen en de Weefsters en dat in Nederland en Nederlandstalig België.

Waar de traditionele ‘mannen-Vrijmetselarij’ in Nederland één organisatie is gebleven (het Grootoosten der Nederlanden), is de Vrijmetselarij waar deze website over gaat in Nederland verdeeld in acht organisaties en twee onafhankelijke loges. In België zijn meer organisaties alleen voor mannen en meer dan 10 organisaties waarin ook vrouwen een rol spelen.

Op deze website vindt je wat geschiedenis over de gemengde Vrijmetselarij in Nederland en België. Je kunt zien welke organisaties werkzaam zijn in deze landen. Via een kaart kun je opzoeken of er een loge werkzaam is bij jou in de buurt (of gebruik de doorzoekbare lijst voor Nederland of België). Je kunt ook iets lezen over de verschillen tussen de bedoelde soorten Vrijmetselarij en de meer bekende mannen-Vrijmetselarij.

Je zult zien dat er allerlei verschillen zijn tussen de diverse organisaties. Soms zijn die verschillen organisatorisch (internationaal georganiseerd versus landelijk), soms ook inhoudelijk (er kunnen wel of geen mannen lid worden). Er zijn ook verschillen binnen organisaties. Zo kan de ene loge met een ander Rituaal werken dan een andere binnen dezelfde organisatie.

Hoewel je, zeker in Nederland, veel informatie kunt vinden op het internet, is de wereld van de Vrijmetselarij in eerste instantie redelijk ondoorgrondelijk. En hoewel, ook weer zeker in Nederland, organisaties en loges vaak goede informatie op hun websites hebben staan, valt het ook weer niet altijd mee om de informatie te vinden die je zoekt.

Deze website is een poging om de informatie die beschikbaar is te verzamelen en op een overzichtelijke manier te presenteren. Ook is het de bedoeling om informatie te geven op basis waarvan mensen die zich oriënteren om Vrijmetselaar of Weefster te worden kunnen bepalen of bijvoorbeeld de gemengde Vrijmetselarij een optie is afgezet tegen mannen-Vrijmetselarij. Er valt namelijk meer te kiezen dan je zou denken.

Natuurlijk is het ook de bedoeling dat deze website informatief is voor jonge en doorgewinterde gemengde en vrouwen Vrijmetselaren en Weefsters en zeker ook voor mannen-Vrijmetselaren die niet zo goed weten wat ‘die andere Vrijmetselarij’ nu precies is.

De vraag is wel eens gesteld of door het richten op maar een deel van het ‘Maçonnieke landschap’ deze website niet bijdraagt aan een ‘wij versus hen’ instelling. Dit is absoluut niet de bedoeling. De eerste reden om website met een beperkte blik te maken was het feit dat veruit de meeste informatie over Vrijmetselarij op het internet gaat over de meer bekende “masculiene Vrijmetselarij” (alleen voor mannen) en er geen goede plek was om informatie te vinden over ‘die andere vormen van Vrijmetselarij’. Een andere reden is dat mannen-Vrijmetselarij een stuk groter is, dus bij gecombineerde informatie zal die informatie de informatie over gemengde Vrijmetselarij overschaduwen. Een derde reden is dat de omvang van de mannen-maatschappij dusdanig is, dat het bijhouden van nieuws, open avonden, enz. niet te doen is voor een website die maar door één persoon wordt beheerd.

Laten we het mooi zeggen: Deze website is bedoeld om een deel van de Vrijmetselarij in het zonnetje te zetten.

Overigens is er steeds meer samenwerking tussen de verschillende organisaties. Er worden gezamenlijke open dagen georganiseerd, er zijn studiedagen voor leden van verschillende organisaties, tijdschriften waarop leden van verschillende organisaties zich kunnen abonneren, organisaties die leden van verschillende organisaties bij elkaar brengen enz. Dit soort initiatieven behoren uiteraard tot het interessegebied van deze website.

Gezien de ‘gender discussie’ die steeds luider wordt in de media, is het vreemd om te spreken over ‘Vrijmetselarij voor mannen en vrouwen’. Anders dan bij loges waar alleen mannen lid kunnen worden, is het bij gemengde loges helemaal geen punt of iemand als man geboren is, maar zich als vrouw identificeert of dat iemand zich helemaal niet herkend in de scheiding van geslachten. “Gemengde Vrijmetselarij” is daarom een mooie, neutrale term, maar het is toch soms lastig om niet in ‘oude patronen’ te denken.
Als logo had ik aanvankelijk een passer en een winkelhaak (lekker herkenbaar) en een ’toilet’ mannetje en vrouwtje (lekker herkenbaar). Dat het mannetje en vrouwtje nu gehalveerd zijn is zoveel als een verwijzing naar ‘of ergens daar tussenin’. Mocht je een betere suggestie hebben…

Kijk rustig rond. Mocht je vragen hebben, stel ze, misschien kan iemand ze beantwoorden. Mocht je iets toe te voegen hebben aan de website, meld je dan ook. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn om de ervaringen van leden en bijvoorbeeld de afwegingen om lid te worden van een bepaalde loge te delen.


Tot slot een kleine disclaimer. Deze website is geen initiatief van een specifieke organisatie of loge. De bedoeling is om objectieve informatie te geven zonder daarbij reclame te willen maken voor welke organisatie of loge dan ook en ook zonder te letten op onderlinge verhoudingen. Om onbedoeld niet toch een verband met een specifieke (groot)loge te leggen, gebruik ik niet mijn eigen naam.