Waarom gemengd?

Als je als Nederlandse man geïnteresseerd bent in Vrijmetselarij, kom je al snel bij een loge van het Grootoosten der Nederlanden terecht. Dat is per definitie een mannen-loge. In België is de kans wat kleiner dat de meest dichtstbijzijnde loge is aangesloten bij de Reguliere Groot Loge, maar België kent wel verschillende obediënties die niet “regulier” zijn, maar die wel alleen mannen toelaten.
Als je geïnteresseerd bent in wat cijfers, kun je hier terecht.

Het is dan ook belangrijk je te informeren over wat er allemaal is en je te realiseren dat er geen Vrijmetselarij is. Er valt wel degelijk iets te kiezen. Wil je een loge zonder Godsbegrip en Bijbel, dan zul je verder moeten kijken dan de loges die zijn aangesloten bij het Nederlandse Grootoosten of de Belgische Reguliere Grootloge.

Ben je een vrouw, dan kun je nadenken over of je je wil aansluiten bij een organisatie die uitsluitend open staat voor vrouwen (een van de vrouwenloges in Nederland, de Weefsters in Nederland, of de Vrouwengrootloge in België) of dat je kijkt naar een loge waar zowel mannen als vrouwen lid zijn. De gemengde Vrijmetselarij heeft een hoog percentage aan vrouwelijke leden, dus misschien wil je weten hoe het met de verhouding man/vrouw staat.
Aangezien je toch al in de irreguliere hoek aan het zoeken bent, zijn er meer dingen om over na te denken. Je kunt gaan voor een atheïstische insteek (de zogenaamde “Franse” rite), een meer Theosofische / esoterische benadering (“Engelse” rite) of iets wat meer lijkt op het Grootoosten (“Nederlandse” of “Schotse” rite). De drie rites zijn zowel binnen Le Droit Humain als binnen de N.G.G.V. te vinden.
Meer informatie over de verschilende ritualen vind je hier.

Neem gewoon contact op met een loge als je op een andere manier niet kunt vinden wat je wil weten. Iemand ‘van binnenuit’ kan ook handig zijn, omdat deze persoon misschien de loge wel kent waar je meer van wil weten. Er wordt onderling druk “gevisiteerd”, dus iemand die lid is van een loge zou zomaar (goed) bekend kunnen zijn met een andere. Er is intensief contact tussen Le Droit Humain, de N.V.V.V. en de N.G.G.V. Met de andere obediënties is het contact minder, maar dat neemt niet weg dat iemand misschien iemand kent…

Maar waarom zou je kiezen voor de gemengde of vrouwen Vrijmetselarij?

Hier voor zijn een paar mogelijke redenen te noemen:

  • Je bent geen man en hebt dus niet de keuze voor reguliere Vrijmetselarij;
  • Je bent een vrouw en wil werken met bouwsymboliek (in Nederland werken de Weefsters met weefsymboliek);
  • Je bent geen man en wil graag aan jezelf werken met vrouwen èn mannen;
  • Je bent een man en wil graag aan jezelf werken met mannen èn vrouwen;
  • Je wil graag met een rite werken die niet wordt aangeboden door het Grootoosten der Nederlanden (Belgen hebben meer keuze);
  • Jij en je partner willen graag samen aan zichzelf werken.

Reguliere Vrijmetselaren zijn niet onverdeeld enthousiast over hun irreguliere concurrentie. Sommigen staan open voor ‘het andere pad’, anderen bestempelen het als clandestiene Vrijmetselarij. Bedenk voor jezelf of je dit meeneemt in je overwegingen. Je zult wel eens te horen krijgen dat je helemaal geen Vrijmetselaar bent als je lid wordt van een niet “reguliere” organisatie. Ben je daar gevoelig voor, neem dit dan mee in je overwegingen.

Verschil met andere soorten Vrijmetselarij >

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *