Wat cijfers

Leden van de mannen-organisaties bogen zich er graag op dat ze de enige echte en oudste Vrijmetselaren zijn en bovendien de grootste. In Nederland hebben ze zeker gelijk. Veruit de grootste Maçonieke organisatie is het Grootoosten der Nederlanden met naar verluid zo’n 6.000 leden. Dit steekt behoorlijk af bij de andere organisaties, vier gemengde ordes, die samen misschien net een dikke 500 leden hebben; twee onafhankelijke gemengde loges, twee vrouwenloges, de Orde van Weefsters (zo’n 500 leden) en één loge van de Orde van vrije Weefsters. Laat dat in totaal om zo’n 1100 leden gaan.

In België is de discussie heel anders. Omdat de erkende Belgische Vrijmetselaarsorganisatie (het Grootoosten en later de Grootloge) zich niet hielden aan de Landmerken werden de banden verbroken door de United Grand Lodge of England waardoor de Belgische Vrijmetselarij “irregulier” werd. Steeds scheidde zich een groep af die weer wel erkend werd door Londen, maar ondertussen behoort nog maar 6,5% van de Belgische Vrijmetselaren tot een erkende orde (de Reguliere Grootloge van België) en de rest dus niet! De grootste Maçonieke organisatie in België is het Grootoosten met zo’n 42% van de Belgische Vrijmetselaren. Daarna komt Le Droit Humain met 27%! België kent ook de Vrouwengrootloge welke nog behoorlijk groot is met zo’n 1.600 leden, wat procentueel op 7% neer komt. Daarnaast zijn er nog een hele serie kleinere organisaties in grootte verschillend van 3.500 leden (15%) voor de Grootloge van België tot organisaties met maar één loge.

Als laatste voorbeeld wil ik Frankrijk noemen. Frankrijk is voorgegaan in “irregulariteit”. Het Grootoosten van Frankrijk is lange tijd niet erkend geweest door Londen, maar sinds kort schijnen de betrekkingen te zijn genormaliseerd. Dit zou inhouden dat het Grootoosten met haar 50.000 leden dus voor 55% van de Franse Vrijmetselaren regulier maakt. In Frankrijk is de vrouwenvrijmetselarij groot (17%) en de gemengde Vrijmetselarij ook behoorlijk (22%).

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *