In de voetsporen van Rakoczy

Deze uitgave is geschreven naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Haagse gemengde vrijmetselaarsloge ‘Rakoczy’.
In die honderd jaar is veel gebeurd en die gebeurtenissen zijn ook de loge niet ongemerkt voorbij gegaan. Opgericht op 1 januari 1911 is zij thans de eerste ‘gemengde’ loge in Nederland, België en Nederlandssprekende gebiedsdelen, die dit historische punt heeft bereikt.
In 1918 scheidde zij zich af van de Internationale Orde van de Gemeenschappelijke Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’ en ging samen met nog twee afgescheiden loges haar eigen weg als onderdeel van het nieuw opgerichte ‘Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren’.

Veel is veranderd en daarvan wordt door voorzittend meester Elly Keus onopgesmukt verslag gedaan vanuit bewaard gebleven verslagen en andere stukken uit het logearchief:
•  de plechtige installatie, als tweede gemengde loge in Nederland, door de speciaal hiervoor uit Frankrijk overgekomen stichter en grootmeester van ‘Le Droit Humain’, Georges en Marie Martin, met de door hem gehouden toespraak.
•  inwijding van het schitterende, door architekt De Bazel ontworpen pand aan de De Ruyterstraat.
•  de naamgever van de loge: de graaf van Saint Germain, alias Rakoczy.
•  de sterke (Engels georienteerde) theosofische invloed in de beginperiode.
•  breuk met ‘Le Droit Humain’ en verder onder het ‘Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren’.
•  de oorlogsjaren en de uiteindelijke teloorgang (in 1992) van het oorspronkelijke logegebouw.
•  gedeeltelijk herstel van de betrekkingen met ‘Le Droit Humain’.
•  een persoonlijke impressie van de auteur van haar inwijding in 1969.
•  de huidige gang van zaken binnen de loge.
Ondanks alle veranderingen is ook veel hetzelfde gebleven, met name op het gebied van de rituele gebruiken, die in essentie hetzelfde zijn als honderd jaar geleden.

Het zal wel al even geleden zijn sinds dit boekje verscheen (2011 gok ik), maar het zou een aardig inkijkje kunnen geven in de vroege dagen van Le Droit Humain in Nederland en bovendien een beeld van de enige loge werkend onder het Nederlands Verbond Van Vrijmetselaren.

Het boekje is beschikbaar via Uitgeverij de Steensplinter.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *