Contact met andere Vrijmetselaren

Als je deze website bekijkt, zul je zien dat het Maçonnieke landschap in Nederland en België aardig versplinterd is. Vooral de discussies over “regulier” versus “irregulier” kunnen nog wel eens erg principieel worden gevoerd, maar in Nederland loopt de gemengde Vrijmetselarij over een hobbelige weg. Hoe zijn de relaties tussen al deze verschillende organisaties?

Informele contacten

Veel gebouwen waar Vrijmetselaarsloges samen komen, zijn tegenwoordig niet meer in het bezit van één loge. Dat is simpelweg niet te betalen en het gebouw zou erg veel leeg staan. Er is een tijd geweest dat het een “reguliere” loge niet was toegestaan om onder te verhuren aan een “irreguliere” loge (of dit in Nederland ook zo sterk heeft gespeeld weet ik niet, maar in Amerika in elk geval wel). Om deze patstelling te doorbreken, is er meestal voor gekozen om een stichting op te richten die een gebouw beheert. Die stichting is geen “reguliere” loge en het staat haar vrij huurders te zoeken. Op deze manier worden loge-gebouwen vaak onderverhuurd aan anderssoortige Vrijmetselaarsloges, maar bijvoorbeeld ook aan Weefsters of loges van andere organisaties, zoals de Rozekruisersorganisatie AMORC.

Er zijn dus in elk geval ‘praktische contacten’ tussen loges van het Grootoosten der Nederlanden en bijvoorbeeld gemengde loges. Deze contacten zijn vaak heel hartelijk. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er leden zijn van een mannen-loge in wiens gebouw een gemengde loge samenkomt en die daar niet mee akkoord zijn. Ieder zijn/haar eigen mening. Over het algemeen kun je stellen dat de eerste loge van een mannen-organisatie is en als er al een tijdje een andere loge huurt, er absoluut goede contacten zijn.
Wat je daardoor ook vaak ziet is dat er op de Dag van de Vrijmetselarij gebouwen worden opengesteld en dat daar dan alle loges die huren te vinden zijn. Je kunt dan kennis maken met bijvoorbeeld zowel een mannen-loge als een Weefsters loge. Het komt ook wel eens voor dat er een informatie-avond wordt gehouden voor meerdere, en verschillende soorten, loges.

Formele contacten

De discussie over “visiteren” is een andere, maar het benoemen waard. “Visiteren” is het bezoeken van formele zittingen van andere loges. Dat kan uiteraard bij andere loges van dezelfde organisatie, maar in veel gevallen kun je ook visiteren bij loges van andere organisaties.

In Nederland is er maar één mannen-organisatie en deze is “regulier”. Het Grootoosten der Nederlanden kan geen andersoortige Vrijmetselaar-organisaties erkennen zonder zelf ook de internationale erkenning te verliezen. Zij doet dit dan ook niet en haar leden kunnen formeel niet “visiteren” bij een loge van de organisaties die worden genoemd op deze website. Ruimdenkende heren van het Grootoosten doen dit echter wel en de ‘ontvangende’ loges verwelkomen de heren graag, want (de meeste) gemengde of vrouwen organisaties erkennen het Grootoosten wel.

Het is niet zo dat alle organisaties die ter sprake komen op deze website elkaar erkennen. Je keuze voor de ene of andere organisatie heeft dus invloed op je ‘reikwijdte’.

Simpel gesteld is Le Droit Humain de grootste organisatie en heeft dus van zichzelf al de meeste loges om te bezoeken. Tegenwoordig heeft Le Droit Humain ook formele contacten met het N.V.V.V. en de N.G.G.V. Deze overeenkomsten zijn wederzijds, dus leden van loges van deze drie organisaties kunnen bij elkaar over de vloer komen. Zeker als loges bij elkaar in de buurt zitten (of zelfs in hetzelfde gebouw) zijn de contacten vaak goed. Ook leden van de onafhankelijke loge Ishtar kunnen sinds 2022 visiteren bij loges van Le Droit Humain en de N.G.G.V.

Anders is dit bij de onafhankelijke loge Ziggurat en de loges van V.V.L.N. Voor zover ik weet hebben zij (nog) geen formele contacten met andere organisaties, dus hun leden kunnen alleen visiteren bij andere loges van de eigen organisatie. Hoe het zit met de Leeuwardse loge Fiat Lux (Grootoosten van Luxemburg), weet ik niet.

Ook voor zover ik weet, kunnen leden van de twee Weefsters organisaties ook alleen terecht binnen de eigen organisatie. De Orde van Weefsters heeft overigens één loge in het buitenland, in Parijs.

België

In België hebben de verschillende niet-reguliere organisaties allerlei convenanten afgesloten over bezoekrecht. Hierdoor kunnen de meeste Belgische Vrijmetselaren terecht bij de meeste andere. Niet bij de Reguliere Grootloge van België, maar een lid van de Vrouwenloge van België zou (in theorie?) zelfs moeten kunnen visiteren bij een mannen-loge. Hoe dit in de praktijk werkt en welke organisaties precies overeenkomsten met elkaar hebben, weet ik niet. Dus informatie hier over is welkom.

Buitenland

Hoe zit dat met het wereldwijde netwerk waar Vrijmetselaren zo graag over praten? Binnen de gemengde Vrijmetselarij is dat er net zo goed als bij de ‘regulieren’. Le Droit Humain is bijvoorbeeld een enorme, internationale organisatie dus alleen al binnen de eigen organisatie valt veel te visiteren. Verder zijn er ook internationale organisaties waarvan landelijke organisaties lid worden en waarin (vaak) ook afspraken worden gemaakt over bezoekrecht. Zo zijn de N.G.G.V. en het Grootoosten van Luxenburg lid van AME/EMA, een organisatie met leden in veel verschillende landen en dus een groot netwerk voor haar leden.

Het Grootoosten van Luxemburg is een internationaal werkende organisatie, dus ook de leden van Fiat Lux kunnen in elk geval in andere landen terecht.

Of van de N.V.V.V., V.V.L.N. en de onafhankelijke loges Ishtar en Ziggurat internationale contacten hebben, weet ik niet. Ook hier is informatie welkom.

Tenslotte

Veel Vrijmetselaren leven een beetje op hun eigen eiland. Het kan zomaar gebeuren dat je aan de praat raakt met een lid van het Grootoosten der Nederlanden en dat deze nog nooit heeft gehoord van gemengde Vrijmetselarij, of bijvoorbeeld alleen van Le Droit Humain. Andersom zijn er leden van Le Droit Humain die denken dat ze lid zijn van de gemengde Vrijmetselarij en geen weet hebben van de andere organisaties.

Dat neemt niet weg dat een lid van de N.V.V.V. op bezoek kan bij een loge van Le Droit Humain ook al heeft niet iedereen daar ooit van “het verbond” gehoord.

Mocht het voorgaande mogelijk invloed hebben op je keuze, informeer je dan.

Ontmoeten

Tegenwoordig zijn er verschillende plekken voor verschillende soorten Vrijmetselaren en Weefsters om elkaar te ontmoeten. Bovendien, zoals gezegd, niet-formele contacten maken kan altijd. Onder het tabblad “activiteiten” vind je bijeenkomsten waar je andere Vrijmetselaren kunt ontmoeten op niet-formele bijeenkomsten. In dat overzicht staan geen formele bijeenkomsten dus je hoeft je niet druk te maken over erkenning, convenanten, “regulariteit”, enz. De meeste bijeenkomsten die worden genoemd zijn ook toegankelijk voor niet-Vrijmetselaren, dus ook als je je nog aan het oriënteren bent, kun je eens gaan kijken wat voor mensen er op zo’n bijeenkomst af komen.

Ontmoeten >
3 Comments

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *