Het eerste internationale convent van Le Droit Humain Nederland in 1920

Foto afkomstig uit Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de internationale orde der gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain” uit 1949.
De omcirkelde figuur is H.J. van Ginkel.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *