De Korenaer

Kijk nu, loop ik tegen een (de) tweede loge aan van de “Verenigde Vrijmetselaars Loges Nederland”: De Korenaer in Amsterdam.

Net als bij de loge Zenith is de website van De Korenaer te vinden op een adres dat eerder werd gebruikt voor de website van een loge van de N.G.G.V., dit maal Pentagram.

Er staat nu overigens ook een andere tekst over de VVLN:

Deze orde is nog maar net gesticht en is een product van het voortschrijdend inzicht van een aantal vrijmetselaars die jaren lid zijn geweest van een gemengde orde voor vrijmetslaars.

Waarom dan een nieuwe orde in Nederland? Omdat wij menen dat de vrijmetselarij zich moet aanpassen aan de samenleving. Dit is eigenlijk altijd zo geweest sinds 1717 en er is eigenlijk geen enkele reden waarom we nu, in 2017, halsstarrig zouden moeten vasthouden aan (alleen) traditie.

De VVLN is een vrijmetselaarsorde die toegankelijk is voor mannenloges, vrouwenloges en gemengde loges. De loges zijn soeverein, dat wil zeggen dat ze vrij zijn in hun rituaalkeuze, regalia en gebruiken. Het verbindend principe is de bouwsymboliek en de broederschap. 

Er is dus geen sprake meer van “twee andere loges” en waar VVLN aanvankelijk “uiterst seculier” leek, is nu sprake van “vrij zijn in […] rituaalkeuze”.

Er is meer nieuws:

De Ronde Tafel

Als iemand belangstelling heeft voor loge de Korenaer dan wordt hij of zij allereerst uitgenodigd om lid te worden van de Ronde Tafel. De Ronde Tafel kan het beste vergeleken worden met een kweekvijver, een plaats waar iemand kennis maakt met een aantal vrijmetselaren en met de methode van dialoog die de loge hanteert.

De Ronde Tafel is een soort “sub vereniging” van de loge waar een aantal leden van de loge de belangstellenden voorlichten over de vrijmetselarij in het algemeen en de loge in het bijzonder. Ook kunnen gastsprekers worden uitgenodigd. Iemand kan gedurende het jaar op elk willekeurig moment “opstappen”. Voorwaarde is dat iemand officieel aanvraag heeft gedaan en dat er een oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden met de belangstellende en leden van de loge. Er wordt geen contributie gevraagd maar wel een eenmalig inschrijfgeld. Op dit moment werken de loges de Korenaer en Zenith Den Haag samen in de Ronde Tafel. Dit betekent dat de bijeenkomsten zowel in Den Haag als in Amsterdam kunnen worden gehouden.

Het lidmaatschap van de Ronde Tafel is begrensd. Immers, het doel is: inwijding in de vrijmetselarij. Meestal gebeurt dit na 4 of 5 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden verdeeld over het werkjaar: de periode van september tot en met juni. Er zijn dus maar twee manieren om de Ronde Tafel te verlaten: door inwijding of door vertrek.

Een proef-jaar voor potentiële leden. Ik geloof niet dat ik ooit van een dergelijke constructie heb gehoord bij andere organisaties. Dat zal dan het eerste zijn dat VVLN op basis van “voortschrijdend inzicht” anders gaat doen.

Ik kan nog altijd geen website vinden voor VVLN, maar de domeinnaam is vastgelegd, dus dat is waarschijnlijk een kwestie van tijd.

 

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *