Op een eiland

Ik heb al eens geschreven:

[…] veel Vrijmetselaren leven een beetje op hun eigen eiland. Het kan zomaar gebeuren dat je aan de praat raakt met een lid van het Grootoosten der Nederlanden en dat deze nog nooit heeft gehoord van gemengde Vrijmetselarij, of bijvoorbeeld alleen van Le Droit Humain. Andersom zijn leden van Le Droit Humain die denken dat ze lid zijn van de gemengde Vrijmetselarij en geen weet hebben van de andere organisaties.

Aan deze opmerking wil ik nog een paar dingen toevoegen.

Ik merk met enige regelmaat dat leden van het Nederlandse Grootoosten het hebben over “de irreguliere obediëntie”. Het is me niet helemaal duidelijk of dit een (bewuste) versimpeling is, of dat zij inderdaad denken dat er ‘echte’ Vrijmetselarij is en dat er maar één ‘onechte’ organisatie is.

Nu is het inderdaad waar dat er in Nederland geen andere organisaties zijn waar alleen mannen van lid kunnen worden dan het Grootoosten der Nederlanden, dus het idee dat ‘de rest’ dan wel ‘de gemengde Vrijmetselarij’ zal zijn, is op zich niet zo vreemd.

Het Grootoosten der Nederlanden is opgericht in 1756. Er zullen ongetwijfeld moeilijke perioden zijn geweest, maar die hebben nooit tot splitsingen geleid zoals in België. Het is voor sommige leden van het Grootoosten dan ook moeilijk te begrijpen dat er organisaties zijn die de boel niet bij elkaar weten te houden en dat er hierdoor verschillende gemengde obediënties zijn in Nederland. Van het bestaan zullen de meesten wel hebben gehoord, maar sommigen noemen dus allemaal “de irreguliere obediëntie”, anderen hebben misschien nog gehoord van Le Droit Humain, maar er lijken maar weinig leden te zijn van het Grootoosten die ook de andere organisaties kennen. Misschien zouden er wat meer leden van het Grootoosten deze website moeten bezoeken, of misschien moeten de gemengde obediënties wat meer doen aan PR.

Nog een aardige anecdote. Een lid van het Grootoosten had blijkbaar wel gehoord van gemengde Vrijmetselarij, maar dacht dat dat loges waren waar Vrijmetselaren (mannen dus) en Weefsters samen werken. Over klokken en klepels gesproken.

Maar ik heb het ook wel leden van het Grootoosten, ook sommige gemengde Vrijmetselaren blijken op een eiland te leven. Zo hoorde ik laatst iemand aan iemand anders vragen van welke loge zij lid was, er vanuit gaande dat zij ook lid moest zijn van Le Droit Humain, blijkbaar niet wetende dat Le Droit Humain niet de enige gemengde organisatie is in Nederland.

Het is dan ook goed dat er steeds meer initiatieven komen waarbij mensen van verschillende organisaties elkaar kunnen ontmoeten. De zomercolleges in Rotterdam en andere activiteiten van De Nieuwe Lantaarn, de interobediëntele studiedagen, de Groep Le Chemin. Soms kunnen naar dit soort bijeenkomsten ook niet-leden komen, wat de zichtbaarheid alleen maar ten goede komt.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *