Noorderlicht

Eerder berichtte ik over het feit dat er een initiatief was tot het oprichten van een gemengde loge in Groningen. Later zag ik dat er een website is en een open dag (zaterdag 29 april). Het lijkt er dus op dat de loge, die de naam Noorderlicht heeft gekregen, (bijna) aan de gang is.

Zoals gebruikelijk maakte ik de open dag bekend op deze website en de Facebook pagina. Hoewel eerdere berichten weinig aandacht leken te trekken, waren er een aantal heftige reacties op de bekendmaking van de open dag en werd dat bericht bijna 400 keer bekeken (tegen 20 tot 60 kijkers bij de meeste berichten).

Er blijkt al een loge Het Noorderlicht te zijn die werkt onder het Grootoosten der Nederlanden. Bovendien (b)lijken broeders uit het Noorden slechte ervaringen te hebben met een loge die ooit plotseling opdook in Winschoten en net zo plotseling weer verdween.

De vraag is terecht waarom er een loge wordt opgericht met bijna dezelfde naam als een bestaande loge. Hoe moeilijk is het om daar tegenwoordig achter te komen?

Verder vraagt iemand op Facebook zich af waarom er geen overleg is geweest met de GON loges in het Noorden rond de oprichting van de nieuwe gemengde loge. Ik ken de beweegredenen niet van de mensen achter Noorderlicht over de procedure en de reden van de gekozen naam en het zou uiteraard mooi (netjes?) zijn geweest als er contact was geweest, maar of dit normaal gezien gebeurt, weet ik niet.

Hoe dan ook, deze website probeert het minder bekende Maçonnieke landschap in de Lage Landen te schetsen zonder waardeoordeel. Uiteraard zal niet iedereen altijd blij zijn met de ontwikkelingen. Noorderlicht lijkt bijvoorbeeld de derde autonome loge in Nederland te worden, terwijl er toch al vier gemengde ordes werkzaam zijn en binnenkort zelfs vijf.
Waar het GON de gelederen al eeuwenlang gesloten weet te houden, versnippert de gemengde Vrijmetselarij in Nederland steeds verder. Daar zullen ongetwijfeld redenen voor zijn, maar die laat ik aan de betrokkenen en het oordeel daarover aan de lezer.

Verder zal de toekomst leren hoe het Noorderlicht vergaat. Haar ‘voorganger’ ‘In Beslotenheid Een’ lijkt een mislukt project. Of Noorderlicht het beter gaat doen, weten we over een tijd. Er is ook lange tijd met argusogen gekeken naar de twee autonome, gemengde loges in de Randstad, maar zij hebben een groeiend internationaal netwerk en ook hun ledenaantallen stijgen. Misschien dat zij over een tijdje hun plek in gemengd Maçonnieke Nederland hebben gevonden tussen de ‘gewone’ ordes. Tot nu toe lijkt het ze in elk geval niet slecht te vergaan.

Zoals gezegd, de dingen lopen zoals ze lopen. Deze website informeert slechts.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *