Waarom versplintering?

Waarom verschillende orden als men broederschap nastreeft ?

Dit kan inderdaad als tegenstrijdig worden gezien. De kern van de verscheidenheid ligt allereerst in het verschil in opvatting t.a.v. het al dan niet toelaten van de vrouw tot de vrijmetselarij. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar in de gehele wereld. De masculiene grootmachten erkennen die orden nog steeds niet die de vrouw toelaten. Bij een aantal individuele leden van het Grootoosten der Nederlanden heersen hieromtrent andere opvattingen.

Een oorzaak is ook dat kleine groepen mensen zich soms om andere voor hen geldige redenen, die doorgaans in de menselijke sfeer liggen, afscheiden van een groter verband en een eigen orde stichten.

Alsdus de Le Droit Humain loge Georges Martin I in Dialoog & Perspectief, vrijmetselarij 75 vragen beantwoord (1980).

De tekst is nog steeds actueel.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *