Den Grooten Bouwheer des Heelals

Georges Martin wilde een seculiere Maçonnieke organisatie stichten die vrouwen toe liet. Het succes van Le Droit Humain kwam pas toen Annie Besant zich actief ging inzetten, maar Besant was van mening dat Vrijmetselarij niet seculier moest zijn.

Besant wijdde de leden in van de eerste Nederlandse loge (Cazotte), maar Georges Martin installeerde de loge. Een van die eerste leden was H.J. van Ginkel en in een tekst die hij schreef over de latere stichting van de loge Christiaan Rosenkreuz schrijft hij:

Het bij de oprichting der Loge No. 13 (“Cazotte”) te Amsterdam voor Nederland vastgestelde programma voor de Algemeene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij in Nederland werd onveranderd ook door de Loge No. 43 (“Christiaan Rosenkreuz”) aangenomen. Het luidt: Artikel 1. — De gemeenschappelijke Vrijmetselarij in Nederland houdt zich, in overeenstemming met de oude verklaringen der Vrijmetselarij, aan het bestaan van een Scheppend Beginsel onder den naam van “den Grooten Bouwheer des Heelals”.

De Nederlandse loges volgden dus Besant en niet Martin, maar Van Ginkel volgde Besant toch ook weer niet helemaal, want in tegenstelling tot Cazotte, was Christiaan Rosenkreuz geen Theosofische loge.

Meer hier over in de tekst over de geschiedenis van de gemengde Vrijmetselarij in Nederland.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *