Erkenning en visitatie

Onlangs vroeg iemand in de Facebook groep Orde van Vrijmetselaren naar gemengde Vrijmetselarij in Zwolle. Er was geen tijd om uitgebreid te reageren, dus deed dat snel met een link naar de kaart waarop je gemengde, vrouwen of Weefsters loges kunt opzoeken. Er kwam een reactie over het feit dat er op deze website wordt verwezen naar ‘niet erkende’ loges. Laat dat nu juist het idee zijn.

Het is al vreemd dat een lid van een gemengde orde het onderwerp van erkenning voor voren brengt. Vanuit het oogpunt van de organisatie die de betreffende Facebook groep beheert (het Grootoosten der Nederlanden), is de gemengde Vrijmetselarij als geheel niet ‘erkend’, in de zin dat er niet over en weer kan worden gevisiteerd. Op een vergelijkbare manier zijn er ook niet noodzakelijk banden tussen alle organisaties en loges die op deze website worden genoemd. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn, maar het zegt niet noodzakelijk iets over hoe ‘Maçonniek’ de organisaties zijn. Of een loge ‘echte Vrijmetselarij’ bedrijft, ligt niet aan de orde waarvan zij lid is, net zo min ligt het er aan of zij erkend wordt door alle andere organisaties.

Dat is ook de reden dat in de disclaimer op de startpagina staat:

Deze website is geen initiatief van welke organisatie of loge ook. De bedoeling is om objectieve informatie te geven zonder daarbij reclame te willen maken voor welke organisatie of loge dan ook en ook zonder te letten op onderlinge verhoudingen.

Het doel van deze website om te informeren en dat objectief. Mensen die meer willen weten over ‘dat andere Maçonnieke landschap’ kunnen hier terecht. Potentiële leden worden ook gewezen op het feit dat je ‘reikwijdte’ mede wordt bepaald door de keuze voor een bepaalde loge of organisatie (lees ‘Contact met andere Vrijmetselaren‘).

Wat nog niet is gebeurd, is in beeld brengen welke organisaties banden hebben. De simpele reden is dat dat dit nog niet in beeld is. Maar misschien met een beetje hulp… Hier onder zullen we eens een start maken. Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom.


Nederland

Le Droit Humain Nederland heeft formele contacten met N.V.V.V. en N.G.G.V. Leden van deze drie organisaties kunnen dus bij elkaar visiteren. Onbekend is of een van de twee laatste organisaties contacten heeft die Le Droit Humain Nederland niet heeft.

V.V.L.N. heeft, voor zover bekend, op dit moment geen banden met andere organisaties in Nederland. Leden van deze loges kunnen dus alleen visiteren bij loges van de eigen orde. Er wordt wel gewerkt aan internationale banden, maar daarvan zijn mij geen details bekend.

Van het Grootoosten van Luxemburg moeten we details op dit moment schuldig blijven. Er zit naast de GOL loge in Leeuwarden drie loges in België, maar of er formele contacten zijn met andere organisaties in Nederland of België is onbekend.

De Orde van Weefsters heeft, voor zover mij bekend, geen formele banden met andere organisaties.

De Orde van Vrije Weefsters heeft, voor zover mij bekend, geen formele banden met andere organisaties.

De onafhankelijke loges Ziggurat en Ishtar hebben, voor zover mij bekend, geen formele banden met andere organisaties.

De vrouwen loges De Waterspiegel en Danu hebben, voor zover bekend, geen formele banden met andere organisaties.

België

België is voor mij nog veel minder overzichtelijk. Er zouden daar banden zijn tussen gemengde en mannelijke ordes (maar uiteraard niet allemaal), maar of alle gemengde ordes en onafhankelijke loges elkaar erkennen, is onbekend. Zie de pagina over België voor het overzicht van organisaties. Als het niet zo makkelijk is dat alle organisaties elkaar erkennen, dan zijn details meer dan welkom.

4 Comments

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *