Jubilea

Zoals je kunt lezen in de tekst over de geschiedenis van de gemengde Vrijmetselarij in Nederland, is de eerste loge opgericht in 1905, de volgende loges volgden in 1911, 1913 en 1916. Daarna zitten we al snel in 1917 en later, oftewel, we zitten in een periode waarin loges die het al die tijd hebben volgehouden, hun eeuwfeest vieren.

Op 1 april 1917 is de loge Georges Martin I (Den Haag) opgericht. Zij hadden dus vorig jaar hun jubileum (alsnog gefeliciteerd!).

De bijna-naamgenoten van Georges Martin III (Haarlem) werd opgericht op 16 februari 1918. Hun jubileum zit er dus net op. Hoewel, het grote feest is later deze maand ook de directe aanleiding om eens te gaan kijken welke feestneuzen er nog aan zitten te komen.

Dat zal voor volgend jaar zijn en dan zijn het opnieuw twee loges van de Nederlandse federatie van Le Droit Humain. Op 19 januari 1919 werd de loge Ramses opgericht en op 1 juni 1919 Plato.

Als we kijken naar andere ordes, dan valt op dat het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren is opgericht in 1919 (de enige loge in het verbond vierde in 2011 al het eeuwfeest, Rakoczy is de oudste nog werkende gemengde loge in Nederland). De N.V.V.V. noemt geen oprichtingsdatum op hun website, maar als deze gegevens kloppen dan heeft de N.V.V.V. volgend jaar een eeuwfeest (18 mei).

Een minder rond getal, maar aangezien er nu toch verjaardagen worden vermeld. Dezelfde website waar de mogelijke oprichtingsdatum van de N.V.V.V. te vinden is, heeft als oprichtingsdatum van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij 11 mei 1960. Nog een verjaardag deze maand dus?

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *