Maçonniek symposium

Op 18 november 2018 vond het “Maçonniek symposium” plaats. Dit was een initiatief van de Nederlandse federatie van Le Droit Humain, maar er werd samengewerkt door ‘verschillende spelers van het Nederlandse Maçonnieke speelveld’. Het mooie was dat er werd samengewerkt door groepen die elkaar niet formeel erkennen.
Een van de sprekers, Hugo de Cnodder, zei dat zes van de negen Nederlandse organisaties aanwezig waren en pleitte er voor de deur open te houden voor de overige. Het lijkt er op dat De Cnodder nog minstens één organisatie vergeet. Op de pagina over ordes in Nederland van deze website staan al negen organisaties vermeld: 1 Le Droit Humain Nederland, 2 N.V.V.V., 3 N.G.G.V., 4 V.V.L.N., 5 Grootoosten van Luxemburg, 6 twee onafhankelijke loges, 7 de Orde van Weefsters, 8 de Orde van Vrije Weefsters en 9 Vrijmetselarij voor Vrouwen. De laatste zijn feitelijk twee groepen, dus dan komen we al op tien. Buiten de ‘scope’ van deze website hebben we uiteraard nog het Grootoosten der Nederlanden. Ik geloof dat er ook nog mannen loges zijn die onder een buitenlandse grootmacht werken. Kortom, de “loopplank” van Hugo de Cnodder moet voor nog aardig wat organisaties blijven liggen.

Het siert de organisatie dat er niet is gekeken naar formele onderlinge verhoudingen. Daarin zit ongetwijfeld ook een risico. Le Droit Humain heeft al jaren formele banden met de delen van hun organisatie die zich in de loop van de jaren afscheidden (N.V.V.V., N.G.G.V. en de loge Fiat Lux, tegenwoordig werkend onder het Grootoosten van Luxemburg). Bij de N.G.G.V. ligt dat anders. De onafhankelijke loges Ishtar en Fiat Lux werden opgericht door ex-leden en ook V.V.L.N. is ontstaan door leden die vertrokken zijn. Was dat misschien de reden dat de N.G.G.V. mager vertegenwoordigd leek te zijn? Er leken helemaal geen leden van V.V.L.N. aanwezig te zijn. Er waren wel mensen van Fiat Lux (die zo te zien niet bij de organisatie betrokken waren). Er waren in elk geval Weefsters. Of er ook Vrije Weefsters waren is mij niet bekend. In elk geval waren er leden van het Grootoosten der Nederlanden, één was één van de sprekers, een ander zorgde voor muziek, een derde verkocht zijn kunst op de kunst markt en tussen het publiek waren er leden aanwezig. Er waren ook nog wat Vlamingen.

Naast het gemêleerde gezelschap liepen ook nog niet-leden. Zij waren sterk in de minderheid en zullen zich ongetwijfeld hebben afgevraagd hoe dat nu allemaal zit met al die verschillende organisaties en de onderlinge verhoudingen. Termen als “Masculiene Vrijmetselarij”, opmerkingen over “regulariteit” en “erkenning”, vragen van Weefsters waarom ze niet welkom zijn bij zittingen van vrouwelijke loges. De kans bestaat dat deze mensen met aardig wat vragen huiswaarts zijn gekeerd. Hopelijk hebben ze in elk geval iets meegekregen van wat misschien wel een gevoel van opluchting was dat zulk divers gezelschap een mooie ontmoetingsdag hebben weten te maken van het symposium.

De dag besloeg het landschap waar deze website over gaat en meer, want de reikwijdte is bewust beperkt tot gemengde en vrouwen Vrijmetselarij en Weefsters. Hopelijk leveren dit soort dagen het initiatief op om meer samen te werken en meer gezamenlijk naar buiten te treden dan mogelijk is voor een kleine website die draaiend wordt gehouden door één persoon. Misschien leveren dit soort dagen ook wel gesprekken op over bijvoorbeeld de erkenning van de onafhankelijke loges en/of andere vormen van samenwerking.

Overigens houdt de groep Le Chemin ook al jaren ‘interobediëntiële dagen’. Zij hadden op deze dag niet misstaan met een informatie-stand of iets dergelijks. Misschien een idee voor een volgende editie?

Tot slot. Ooit schreef ik dat veel Vrijmetselaren leven op een eiland. Veel leden van het Grootoosten der Nederlanden hebben nooit gehoord van ander vormen van Vrijmetselarij. Er zijn leden van Le Droit Humain die niet weten dat er andere gemengde organisaties zijn. Zo zullen er tussen de 180 bezoekers best mensen hebben gezeten die veel nieuwe informatie tot zich kregen. Hopelijk vinden zijn hun weg naar deze website en worden hier in elk geval sommige vragen beantwoord.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *