Neven activiteiten

Aangezien elke loge en obediëntie ook gewoon een vereniging is, doet een loge of obediëntie ook andere dingen dan ‘Vrijmetselarij bedrijven’.

Elke loge en orde/obediëntie heeft een bestuur. Er zijn dus vergaderingen, er zijn notulen, er moeten financiën worden bijgehouden, enz. Die besturen zijn altijd (ongeveer) even groot, dus met een kleine loge of een kleine orde, is de kans groter dat je snel een plek krijgt in een bestuursfunctie. Wil je jezelf bekwamen in dit soort werkzaamheden of je vind het gewoon leuk om bij te dragen aan de ‘profane’ kant van de Vrijmetselarij, dan zou je kunnen overwegen om lid te worden van een kleinere organisatie.

Wat is er zoal te doen? Zoals een loge een Voorzittend Meester heeft, heeft een grootloge (Nationale Raad, er zijn verschillende termen en organisatorische vormen) een Grootcommandeur (grootmeester of net welke term wordt gebruikt). Zo’n Grootcommandeur bestuurt de obediëntie, onderhoudt internationale contacten, onderhoudt contacten met alle loges, stuurt het bestuur aan, zit de vergaderingen voor, moet handtekeningen zetten onder aanvragen, noem het maar. Een vrij drukke bestuursfunctie dus. Die Grootcommandeur is natuurlijk ook nog lid van een ‘gewone’ loge en heeft daar misschien ook nog wel een functie.

Elke functie die binnen een loge bestaat, bestaat ook binnen de Grootloge. Sommige zijn alleen/vooral ritueel, want ook de grootloge heeft rituele bijeenkomsten. Het zijn vooral de bestuurstaken die tijd kosten.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Grootsecretaris en de Grootschatbewaarder. De eerste verzorgt uiteraard de notulen van overleggen van de grootloge, verspreidt aanvragen bij loges binnen de orde, onhoudt contacten met loges van en buiten de orde, het buitenland, met eventuele koepel-organisaties waar de orde lid van is (Clipsas, Catena, enz.), enz. De Grootschatbewaarder is de ‘penningmeester’ en regelt dus de financiën van de grootloge. Zo zijn er nog wel wat functies te noemen.

Zowel binnen de loge als binnen de grootloge moeten er allerlei praktische dingen geregeld worden. Er moeten ruimtes worden gehuurd (misschien heeft de loge zelfs ziting in een commissie die het gebouw beheert), het gebouw moet worden onderhouden, misschien is er een gedeelde bibliotheek, als er een kandidaat moet worden ingewijd moeten er dingen geregeld zijn (het is bijvoorbeeld wel handig als er een schootsvel en handschoenen klaar liggen).

Wil je daarnaast ook actief zijn zijn de ‘hoge graden‘ dan heb je alles nog een keer, want ook dat is een loge met een bestuur en functies en misschien nog wel een andere koepelorganisatie die ook weer een bestuur heeft. Aangezien de bekende Schotse Ritus verschillende loges heeft voor verschillende graden, word je gaandeweg lid van steeds meer loges met steeds weer een bestuurd.

Kortom, Vrijmetselarij is niet alleen naar een (rituele) bijeenkomst gaan, een drankje drinken en weer naar huis. In een kleine loge zul je vrij snel ‘nevenwerkzaamheden’ krijgen, in een kleine orde zul je vrij snel worden benaderd om ook iets te doen voor de grootloge.

Wat grotere organisaties zoals de Weefsters en Le Droit Humain heeft meer leden dan de kleinere gemengde organisaties, dus meer mensen die functies kunnen bekleden. Bovendien heeft Le Droit Humain maar één grootloge. Bij bijvoorbeeld de N.G.G.V. heb je de N.G.G.V. voor de eerste drie graden en de N.O.G.V. voor de andere 30 graden van de Schotse Ritus. Bij een kleine organisatie als de N.V.V.V., V.V.L.N. of de onafhankelijke loges zullen de lijntjes wat korter (en misschien de organisatie wat compacter) zijn. Hoe een confederatie als Lithos er bestuurlijk uitziet, weet ik niet.

Wat natuurlijk ook nog vermeld moet worden. Le Droit Humain en het Grootoosten van Luxemburg zijn internationale organisaties, dus sommige overleggen vinden plaats in Parijs of Luxemburg. Ook voor overleggen of bijeenkomsten van internationale organisaties moet worden gereisd.

Mocht het bovenstaande van invloed kunnen zijn op je keuze, is het in elk geval iets om over na te denken.

One Comment

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *