Vrijmetselarij voor iedereen

De website van de N.G.G.V. heeft een nieuw jasje. Inhoudelijk is er ook nog iets veranderd. Een opvallende wijziging is deze zin:

en is toegankelijk voor mannen en vrouwen (en natuurlijk ook voor androgyne en overige vormen). 

Hierin zit een zekere ironie die ook van toepassing is op de website die je nu leest.

Oorspronkelijk was Vrijmetselarij een mannen-aangelegenheid. Eind 19e eeuw ontstond er een vorm van Vrijmetselarij waarin vrouwen een rol spelen. Vrijmetselarij alleen voor mannen is nog altijd de grootste vorm en volgens henzelf ook de enige echte. Om de andere vormen aan te duiden, spreken we dan over “vrijmetselarij voor mannen en vrouwen”, maar uit de zin op de N.G.G.V. website blijkt al dat dit tegenwoordig de lading ook niet dekt.

“Gemengde Vrijmetselarij” is een geschikte en neutrale term. Op zich hebben (gemengde) grootloges niet de vraagstukken zoals de discussie binnen de United Grand Lodge of England of een transgender nu wel of geen lid mag worden. Als je mannen en vrouwen toestaat om lid te worden, is het logisch dat mensen met een ander gender ook welkom zijn. Er is immers nooit gezegd dat je man òf vrouw moet zijn zoals de Constitutions van Andersson wel degelijk stellen dat een lid een man is.

Maar dan het praktische punt. Gemengde Vrijmetselarij is dus geen Vrijmetselarij voor mannen alleen, maar hoe leg je dan snel uit waarin deze vorm van Vrijmetselarij afwijkt? Als je zegt: “Vrijmetselarij voor iedereen”, is het dan duidelijk dat “iedereen” slaat op (de afwezigheid) van sekse? Die associatie zal niet iedereen meteen hebben. Bovendien is “iedereen” niet waar, omdat de meeste (groot)loges een minimum leeftijd hanteren. Een term als “man” of “vrouw” sluit impliciet onvolwassenen uit.

Zelf was ik ook wat aan het stoeien met het vraagstuk. Als algemene omschrijving stel ik op deze website dat deze gaat over Vrijmetselarij waarin de vrouw een rol speelt, zodat ik in een omschrijving zowel de gemengde, de vrouwen Vrijmetselarij als de Weefsters vang, maar uiteraard is daarmee niet gezegd dat bij de besproken organisaties alleen mannen of vrouwen welkom zijn. Maar wat voor niet al te uitgebreide omschrijving dekt de lading dan wel?

Het logo is ook zoiets. Voor de herkenbaarheid gebruik ik de wc-figuurtjes voor mannen en vrouwen, maar ook dat is niet bedoeld om het onderwerp exclusief te maken. Een tijdje terug was ik wat aan het spelen en ben voorlopig uitgekomen op een half mannetje en een half vrouwtje met als idee dat samenstellingen (of afwezigheid) van deze geslachten ook tot de doelgroep horen.

De term “gemengde Vrijmetselarij” op zich blijft geslaagd, maar over de omschrijving en de herkenbaarheid valt nog wel wat te zeggen.

4 Comments

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *