Broederschapsfederatie

Ik kom deze wel eens tegen als ik op zoek ben naar informatie: de broederschapsfederatie. “De Federatie werd geboren op Hemelvaartsdag 1918” aldus de vierde uitgave (1934) van de informatie brochure. De groep was bekend genoeg om er een Wikipedia pagina over te maken.

De Broederschaps-Federatie is opgericht met het doel de geestelijke stroomingen van dezen tijd, die, ieder op eigen manier, de broederschap onder de menschen trachten te bevorderen, met elkaar in contact te brengen, opdat ze elkaar beter leeren waardeeren en zooveel mogelijk samenwerken voor het bereiken van haar gemeenschappelijk doel. De Federatie zelve begeeft zich niet op maatschappelijk of politiek terrein, maar doet alleen dit zuiver geestelijke werk.
Hare beginselverklaring luidt: “alle menschen als broeders te beschouwen en er naar te streven ons denken, voelen en handelen daarmede in overeenstemming te brengen.”

De organisatie was niet Maçonniek, maar ondanks dat Wikipedia alleen “Nederlandse Bond van Vrijmetselaren” noemt, noemt het boekje uit 1934 de eerste twee afsplitsingen van de Nederlandse federatie van Le Droit Humain:

De eerste stelt zich uitgebreid voor, de tweede niet, maar het lijkt me dat het hier gaat om het Nederlands Verbond Van Vrijmetselaren.

Deze vierde uitgave kun je hier als PDF downloaden.

Hoewel ze (kennelijk) geen lid waren, heeft “den Vertegenwoordiger der Gemengde Vrijmetselarij” wel een “rede” gehouden tijdens een bijeenkomst van de “Broederschaps-Federatie” te Westebrö op 9 mei 1918. Een kort verslag hiervan is te vinden in het Bulletin van januari 1919. Dit lijkt erop te duiden dat er ook een internationale variant was, waar Le Droit Humain al dan niet wel bij betrokken was.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *