Seshat, een gemengde Memphis Misraim loge

Als je een geschiedenis van de Vrijmetselarij leest, komen vaak allerlei interessante figuren voorbij die al of niet systemen voor ‘hogere graden’ hebben ontwikkeld. Zo’n vaak genoemde naam is die van graaf Cagliostro.

Cagliostro wordt vaak gezien als een ‘nom de plume’ van Joseph Balsamo (1743-1795). Wat daar ook van zij, de persoon die we kennen als Cagliostro leefde in de tijd dat er allerlei systemen van ‘hogere graden’ werden ontwikkeld. Het bekendste systeem van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus bestond nog niet (er was wel al een ‘voorloper’). Willermosz knutselde nog aan zijn Gerectificeerde Schotse Ritus en ook Cagliostro wilde een meer esoterische Vrijmetselarij en hij ontwikkelde de Ritus van Memphis.

‘In de buurt van Cagliostro’ werd de Ritus van Misraim ontwikkeld. De systemen werden niet alleen steeds exotischer, er kwamen ook steeds meer graden. Zoals de namen al aangeven, hebben de ritussen van Memphis en Misraim een meer Egyptische insteek, eigenlijk vooral om een Hermetische grondslag te laten zien. De Ritus van Misraim had de duizelingwekkende hoeveelheid van 90 graden.

Pas in 1881 ouden de twee systemen worden samengevoegd tot de Ritus van Memphis-Misraim met 95 graden. De ritualen hebben een sterke nadruk op Hermetica, Kabbala, Alchemie, Gnostiek en ook occultisme. Interessant is overigens het verband met (kringen rond) gemengde Vrijmetselarij. John Yarker gaf aan de Theosofe Helena Blavatsky een diploma en ook Rudolf Steiner (geen gemengd Vrijmetselaar) had banden met Memphis-Misraim.

Er was veel concurrentie tussen de verschillende systemen van hogere graden en aanhangers deden hun best het leven van de concurrent zuur te maken. Dit gebeurde vooral door andere systemen “irregulier” te verklaren. Dit gebeurde ook met Willermosz’ “Strikte Observantie” en Cagliostro’s systeem (en de Illuminati). Cagliostro had het niet makkelijk met zijn Vrijmetselarij. Wat niet geholpen zal hebben: hij was van mening dat vrouwen ook lid moesten kunnen worden en dat gebeurde ook. In zijn eigen tijd nam zijn systeem een hoge vlucht, vooral binnen de adel.

In de loop van de tijd zijn er verschillende organisaties ontstaan die de Ritus van Memphis-Misraim volgen. Dit maakt de ritus wat onoverzichtelijk. Wat meer is, er zijn Memphis-Misraim loges die gemengd zijn, maar er zijn er ook waar alleen mannen lid van kunnen worden. Er zijn er die acteren als een systeem van hogere graden voor metselaren die Meester Metselaar zijn, maar er zijn er ook die volledig los staan van andere Maçonnieke organisaties en die dus zelf leerlingen inwijden.

Wat het onderwerp ook onoverzichtelijk maakt, is dat Memphis-Misraim loges vaak niet worden erkend, terwijl er ook weer organisaties zijn (zoals het Grootoosten van Frankrijk) waar Memphis-Misraim loges deel van uitmaken en waar dus over een weer kan worden gevisiteerd.

Om een of andere reden wil het in Nederland niet zo lukken met de ritus. Toch is in de wat warrige wereld van Memphis-Misraim in augustus 2022 een gemengde Memphis-Misraim loge opgericht in Den Haag. Zo te zien is de loge Seshat geen onderdeel van een van de grote koepels, maar van een klein koepeltje met een loge in het Verenigd Koninkrijk, een in Frankrijk en nu dus een in Nederland.

Volgens de website, komt de loge op dit moment vier keer per jaar fysiek samen in Den Haag en een aantal keer digitaal. De loge werkt in het Engels.

Het is vanuit de website niet duidelijk of er banden zijn met andere Nederlandse Maçonnieke organisaties en of de loge werkt in alle graden (inclusief de “blauwe” van leerling, gezel en meester) of alleen in een aantal.

Loge Seshat
Loge Seshat is een recent opgerichte Blauwe Loge in de Ritus van Memphis en Misraim in Nederland. Wij zijn een internationale Loge en de voertaal is Engels.

Wij hebben het Licht van de Vrijmetselarij ontvangen van experts die hun rituelen over een periode van ruim 70 jaar hebben geperfectioneerd. Dit geeft ons een authentieke ‘lineage’ in de Oude en Primitieve Ritus van Memphis-Misraïm en onze Lodge zal diezelfde standaard van uitmuntendheid trachten te herhalen.

Diversiteit
Als Broeders en Zusters zijn wij de bewaarders geworden van deze zeer rijke verzameling van initiatiek onderricht. Wij zijn gebonden door dezelfde aantrekkingskracht voor symboliek, esoterie en hermetisme, alsmede voor de aard van materie en bewustzijn. Wij kijken er naar uit om deze esoterische inwijdingen te kunnen overdragen aan andere waardige zoekers en ze te ontvangen binnen de spirituele cultuur van onze Loge.

Het ontvangen en doorgeven van deze inwijdingen is een werk van liefde en dienstbaarheid aan degenen die een esoterisch vrijmetselaarspad willen bewandelen.

Een interessant boek over het leven van Cagliostro en zijn ritus is The Masonic Magician van Philipps Faulks en Robert Cooper, hier besproken in het Engels.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *