Mechanics

“De Mechanics” komen samen in verschillende gebouwen waar ook (gemengde) Vrijmetselaars komen. De 2e Sweelinckstraat in Den Haag, De Vondelstraat in Amsterdam, de Maliebaan in Utrecht en de Amsterdamseweg in Amstelveen, om eens wat locaties te noemen. Wat zijn die Mechanics nu eigenlijk?

Het valt nog niet zo mee om (recente) informatie te vinden over de Mechanics in Nederland. Er is bijvoorbeeld geen pagina op de Nederlandse Wikipedia. Op zich apart, want zo te zien, is het ook weer niet een heel kleine organisatie.

De meest uitgebreide informatie is te vinden bij Stichting Argus (1). Hier valt te lezen dat er op het moment dat de tekst daar werd geschreven, vier Mechanics organisaties actief zijn in Nederland:

  • Independent United Order of Mechanics, Western Hemisphere, Friendly Society
  • Independent United Order of Scottish Mechanics of the Universe
  • Independent Order of Mechanics, Friendly Society, Preston Unity, United States
  • Independent Order of Mechanics, Friendly Society, Preston Unity, Trinidad

Het is dus meteen duidelijk dat je niet kunt spreken over “De” Mechanics. Voor wat betreft de geschiedenis stelt de tekst bij Stichting Argus:

Deze stroming is in 1757 ontstaan als afsplitsing van enkele vrijmetselaarsloges in Engeland. In dat jaar werd de Independent United Order of Mechanics in het graafschap Lancaster opgericht. Van daaruit verspreidde de orde zich naar de Verenigde Staten, Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Met name in die gebieden is de orde nog steeds actief. De Mechanics hebben op de oorspronkelijke bevolking van die regio een grotere aantrekkingskracht dan de Angelsaksische vrijmetselarij. De mechanicsloges die in Engeland en Nederland zijn ontstaan bestaan dan ook nagenoeg geheel uit mensen afkomstig uit die regio.

Ik heb van één van de genoemde organisaties een website gevonden (2). De organisatie wordt genoemd “Holland District Grand Lodge nr. 1” die volgens eigen zeggen onderdeel uitmaakt van “Independent United Order of Mechanics, Friendly Society Of North, Central and South America, The Islands of the Seas, And the Entire Western Hemisphere, Incorporated.” Dat klinkt het meest als de eerste uit het lijstje van Stichting Argus.

De Holland District website ziet er nogal gedateerd uit. Zelfs de afbeelding op de voorpagina werkt niet meer, maar dat is de afbeelding bovenaan deze tekst. De “hoogtijdagen” kalender houdt op in 2018. Wel vermeldt de website “afdelingen”. Negen stuks, de oudste is opgericht in 1973, de jongste in 2001. Twee van deze “afdelingen” hebben een website die er al net zo ‘vintage’ uit zien als de website van de orde.

Maar de Mechanics zouden dus zijn ontstaan in 1757 als een afsplitsing van “Moderns” Vrijmetselarij in Engeland. In de loop van de tijd zijn er splitsingen geweest, maar ook andere ontwikkelingen.

Jan Snoek publiceerde in 2008 een uitgebreid artikel over de Mechanics in het tijdschrift Ritualdynamik (3). Daarin stelt hij dat in 1922 voor het eerst twee vrouwen-afdelingen worden genoemd die gevestigd waren in Brits Indië en kort daarna in Noord Amerika.

De manier waarop naar lokale groepen wordt verwezen is wat verwarrend. Soms zijn het (net als bij de Vrijmetselarij) “lodges”, maar soms wordt een vrouwen-afdeling een “chapter” genoemd. De Nederlandse website heeft het gewoon over “afdelingen”. Het ziet er in elk geval naar uit dat er al ruim een eeuw vrouwen lid zijn van de Mechanics, maar dat geen gemengde afdelingen zijn.

Dat de Mechanics zijn voortgekomen uit de Vrijmetselarij en nog altijd samen komen in gebouwen waar ook Vrijmetselaren samen komen, geeft al het idee dat er overeenkomsten zullen zijn tussen beide organisaties. Dat zie je inderdaad al bij de paar afbeeldingen die op het internet te vinden zijn.

Als de informatie van Stichting Argus enigszins actueel is, hebben de vier organisaties 27 loges. Dat is een heel stuk groter dan Le Droit Humain of de Weefsters. Het is dan toch bijzonder dat er zo weinig informatie is. Hoe komen deze loges aan leden?

Ritualistiek

In hoeverre lijken de Mechanics op Vrijmetselarij in ritueel opzicht? Stichting Argus heeft wat Engelstalige ritualen op de website staan en Jan Snoek verwijst ook naar rituele teksten. Er zouden zes graden zijn: roze, rood, groen, blauw, rode ridder en wit. Zoals je hier boven kunt zien, zijn er duidelijke overeenkomsten in symboliek. Pilaren met de letters B en J, passer en winkelhaak, een geblokte vloer, schootsvellen en verwijzingen naar Bijbelse verhalen.

De teksten op Stichting Argus laten ook gelijkaardige functienamen zien. “Worthy Master”, “Junior Deacon”, “Secretary”. Bij het openen wordt gekeken of de loge “duly tiled” is. De inwijding lijkt wat korter en er is symboliek die wij niet kennen. Snoek heeft daar een interessante theorie over die voor deze tekst niet relevant is.

Zonder alle teksten helemaal te hebben uitgeplozen ziet het er voorlopig naar uit dat de Mechanics enigszins lijken op Vrijmetselarij, maar toch een heel andere werkwijze hebben. Die werkwijze is dan toch weer niet zo anders dat ze andere ruimtes nodig hebben dan loges van Vrijmetselaren.

Tot zover deze korte inkijk van een andere organisatie die soms samen komt in de gebouwen waar wij zelf ook werken.


(1) https://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/mechanics.html (bezocht 25/3/2024)
(2) https://www.hdgl.nl (bezocht 25/3/2024)
(3) Ritual Dynamics in the Independent United Order of Mechanics door J.A.M. Snoek, online beschikbaar (bezocht 25/3/2024)

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *