Geschiedenis Orde van Weefsters

Dit behoeft geen lang betoog, want wie dan de Weefsters zelf kunnen het beste hun geschiedenis vertellen? Op de website is korte informatie te vinden, maar je kunt er ook een PDF van een boek downloaden dat is verschenen naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van de orde in 1997. In dit boek is de geschiedenis uitgebreid beschreven.

Op de website of in het boek wordt niet vermeld dat in 1997 een loge in Parijs werd opgericht (de enige loge buiten Nederland).

Wel op de website wordt de Orde van Vrije Weefsters (Vinculum Verum) vermeld, een loge van de Orde van Weefsters die in 2001 zelfstandig verder ging.