Hoe word je lid?

Je heb rondgekeken op deze en andere websites, misschien nog wat informatie avonden bezocht en mensen gesproken en je heb besloten dat dit echt iets is voor jou. En nu?

Eigenlijk is dat vrij simpel, in elk geval in Nederland. Vrijwel elke loge heeft een website en daarop staat over het algemeen een manier om contact op te nemen. Geef aan dat je interesse hebt en normaal gesproken zul je te horen krijgen hoe het bij deze loge gaat.
Uiteraard kun je ook wachten tot een loge een open avond heeft en daar je interesse kenbaar maken, maar niet elke loge heeft regelmatig die mogelijkheid.

In België is het vaak nodig (of handig) om iemand te kennen bij de loge waar je lid wil worden. Dat vergt soms wat ‘netwerken’.

En daarna?

Over het algemeen zul je een kennismakingsgesprek hebben. Verloopt dat voor beide partijen naar wens, dan moet je een formele aanvraag doen waarvoor je een formulier ontvangt. Je aanvraag wordt in eerste instantie behandeld in de loge waar je je aanvraag doet, maar wordt ook voorgelezen in de andere loges van de organisatie waar de loge lid van is. Je krijgt ook nog een of meerdere ‘formele’ gesprekken met een commissie van onderzoek. Komen er uit dit gesprek of uit andere loges geen bezwaren naar voren, dan zal de loge besluiten de procedure voort te zetten en over gaan tot het inplannen van je inwijding. Die moet in de agenda van het jaar worden ingepast en een inwijding vergt aardig wat voorbereiding.

Alles bij elkaar duurt zo’n procedure snel verschillende maanden.

Het een en ander is bedoeld om na te gaan of Vrijmetselarij iets voor jou is, of je er genoeg tijd (en geld) voor kunt vrijmaken en of de specifieke loge bij jou past. Uiteraard wordt ook gekeken of jij in de loge past. De Vrijmetselarij staat open voor iedereen die ‘geschikt’ is, maar het kàn natuurlijk zijn dat er in de loge iemand zit waar je ruzie mee hebt, of de loge vindt dat de man/vrouw verhouding toch al wat scheef is, of een andere reden heeft om te besluiten dat je lidmaatschap (op dit moment) niet slim is.

Over het algemeen is het zo dat je voor je inwijding buiten een paar mensen niet weet wie er lid zijn. Dat is anders dan bijvoorbeeld in Amerika waar diners worden gehouden om kennis te maken met de hele loge waarna je je aanvraag doet. Ook de meeste leden van de loge weten niet wie er bij komt. Ze horen je naam en wat voor werk je doet, maar als dat geen belletje doet rinkelen, leren ze pas kennen als je bent ingewijd.

Alles bij elkaar voor allebei de kanten dus een spannende procedure!

En belangrijk om te weten: je wordt niet gevraagd. Neem zelf initiatief.