Introductie

Er zijn aardig wat organisaties die zich als “Vrijmetselarij” beschrijven. Grofweg kun je twee soorten onderscheiden. Er is de Vrijmetselarij die wordt erkend door de allereerste Grootloge, die van Engeland (de United Grand Lodge of England, kortweg UGLE) en die dus alleen toegankelijk is voor mannen; en Vrijmetselarij waarvoor dat niet geldt en daar is de verscheidenheid groot.
Toen UGLE is opgericht zijn er een aantal zogenaamde “Landmerken” vastgesteld waaraan een organisatie moet voldoen om te worden erkend door UGLE en daardoor “regulier” of “regelmatig” te kunnen zijn. Hierover later meer. Het voorgaande is een sterk versimpelde uitleg!

Er zijn dus organisaties van mensen die zich Vrijmetselaren noemen, maar die niet worden erkend door ‘Londen’. Het kan zijn dat het om vrijzinnige mensen gaat die het Godsbegrip en/of de Bijbel buiten de loge willen houden, mensen de wèl religie en politiek in de loge willen bespreken of natuurlijk, mensen die vinden dat niet alleen mannen lid mogen worden. Dit zijn drie redenen waarom erkenning door andere “reguliere” Vrijmetselaar-organisaties onmogelijk is. Ze overtreden de “Landmerken”.

Binnen beide ‘kampen’ is de variatie groot. Zo zijn er loges die alleen Christenen toelaten en loges die iedereen toelaat die gelooft in ‘iets hogers’. Binnen de niet erkende variant zijn loges die alleen mannen toelaten en loges die ook vrouwen inwijden, of alleen vrouwen, of die ook mensen toelaten niet geloven in ‘iets hogers’. De verschillen hebben vaak te maken met hoe progressief een loge (of de hele obediëntie waarvan de loge lid is) is. Een splitsing vond bijvoorbeeld plaats toen een grote Franse organisatie besloot het geloof in ‘iets hogers’ niet langer verplicht te stellen. De inwijding van vrouwen is een andere splijtzwam.

Hoewel er verschillen zijn in het “reguliere” ‘kamp’, erkennen de meeste organisaties elkaar over-en-weer. Dit gaat niet op basis van centraal gezag, er is geen wereldwijde Vrijmetselaars-organisatie, dus het kan voorkomen dat een obediëntie voor een andere obediëntie wel regulier is, maar voor een andere niet.
Voor het andere ‘kamp’ is het nog onoverzichtelijker.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een niet “reguliere” mannen organisatie, een gemengde organisatie niet erkent waardoor er geen formele contacten zijn tussen de twee en wordt er dus niet over een weer “gevisiteerd”, terwijl een andere mannen-organisatie wel gemengde organisaties erkent.

Ondanks de versplintering, die in Nederland vooral in de gemengde hoek en in België ook in de alleen-mannen Vrijmetselarij bestaat, probeert deze website een gids te zijn door het Maçonnieke landschap waarin niet alleen mannen een rol spelen, in Nederland en Nederlandstalig België. Je zult dus geen informatie vinden over andere “adogmatische” Vrijmetselarij zoals de verschillende mannen-organisaties die werkzaam zijn in België, maar die toch niet “regulier” zijn. (Nederland heeft maar één mannen-organisatie en deze is wel “regulier”.)

De variatie binnen het gebied dat deze website behandelt, zorgt er voor dat er wat te kiezen valt. Je kunt kiezen voor verschillende organisatievormen en verschillende Ritualen en door te kiezen voor een bepaalde organisatie, kan je ‘reikwijdte‘ groter of kleiner zijn. Omdat een keuze beter gefundeerd kan worden gemaakt, vind je op deze website informatie die je hopelijk bij je keuze kan helpen en ook informatie die leuk en nuttig kan zijn voor mensen die al lid zijn of mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

Waarom gemengd? >