Lectuur

In de loop van de tijd zijn er aardig wat boeken verschenen waar je informatie uit kunt halen over (de geschiedenis van) gemengde Vrijmetselarij, Vrijmetselarij voor vrouwen en Weefsters. Hier onder zie je wat aanbevelingen. Aan de rechter kant kun je zien welke boeken besproken zijn op deze website.

Om een grotere ‘inventaris’ te zien van wat er uit en over de gemengde Vrijmetselarij is verschenen, kun je hier terecht.

Aanbevelingen

Het eerste boek dat ik wil aanraden is Loges In De Lage Landen dat in het voorjaar van 2019 verscheen. Het bestaat uit twee delen en behandelt alle Vrijmetselarij in Nederlandstalig België en in Nederland. Het werk is qua opzet dus ruimer dan de website die je nu leest. Het boek is hier uitgebreid behandeld.

Er zijn twee leuke en erg leesbare boeken verschenen toen Le Droit Humain in 2004 100 jaar bestond in Nederland. Beide boekjes zijn niet zo heel moeilijk te vinden, maar je zult wel websites voor tweedehands boeken moeten gebruiken.

Eén boek heet “Echo & Ego” en is geschreven door Jacqueline Beckers. Beckers geeft wat geschiedenis van Le Droit Humain in Nederland. Verder staan er teksten in die ze schreef voor het tijdschrift van Le Droit Humain, anekdotes en overdenkingen. Beckers is een bij tijd en wijle kritische denker, ook tegenover haar eigen organisatie, en je krijgt een idee van wat haar bezig houdt en hoe ze de Vrijmetselarij beleeft.

EchoEgo
BroedersZusters

    
Het andere boek is geschreven door de (toenmalige?) archivaris van Le Droit Humain, Ank Engel, en heet “Broeders en Zusters”. Dit boek is meer historisch georiënteerd. Engel heeft oude stukken verzameld en schetst zo de geschiedenis van Le Droit Humain in Nederland.


Rakoczy


In 2011 bestond de Haagse loge Rakoczy 100 jaar. Rakoczy was de tweede gemengde loge in Nederland en de oudste nog bestaande. Rakoczy is opgericht onder Le Droit Humain, maar scheidde zich in 1918 met twee andere loges af en vormde Nederlandse Verbond Van Vrijmetselaren (NVVV). Het mooie boekje geeft een geschiedenis van de loge en daarmee ook een geschiedenis van de vroege dagen van Le Droit Humain en hoe en waarom het tot een splitsing kwam.

De nadruk ligt natuurlijk op de loge, maar ook voor een meer algemene geschiedenis van de gemengde Vrijmetselarij in Nederland is dit een aardig boekje.


pythagoras-in-mozaiek-100-jaar-loge-pythagorastheo

Ook een aardig beeld in de geschiedenis van de Gemengde Vrijmetselarij in Nederland geeft het boekje “Pythagoras In Mozaïek” dat in 2015 is uitgegeven ter ere van het 100-jarig bestaan van de loge Pythagoras die eerst tot Le Droit Humain behoorde, maar later over is gegaan naar de NGGV.


In februari 2018 bestond de Haagse Le Droit Humain loge Georges Martin III 100 jaar. Bij dit jubileum kregen de aanwezigen een boekje en daarmee was de oplage uitgeput.


GeheimDenHaag

Zie hier voor meer informatie over dit boekje.


help

In 2012 verscheen via Uitgeverij Fama het boekje “Help! Ik ben Vrijmetselaar, merkt u het?” waarin zowel mannen- als vrouwen-Vrijmetselaars vertellen over hun Vrijmetselaarschap.


wiewatwaar

Opnieuw van Uitgeverij Fama is het boeke “Wie, Wat, Waar: wegwijzer voor Vrijmetselarij in Nederland en Nederlandstalig België“. Het boekje komt enigszins overeen met wat ik op deze website probeer te doen, maar heeft vooral contactgegevens van de diverse organisaties, inclusief gemengde.


75JaarVM

Voor België kan ik het (niet al te makkelijk te vinden) werk “75 Jaar Gemengde Vrijmetselarij, Belgische Federatie Le Droit Humain, 1928-2003” aanraden.


hauntedchambers
OnHolyGround

In de Engelse taal is natuurlijk meer lectuur te vinden, maar ook dat gaat vooral over reguliere Vrijmetselarij. Voor wat betreft gemengde Vrijmetselarij, of dan toch in elk geval vrouwen in de Vrijmetselarij, is vermeldenswaardig “Haunted Chambers, the lives of early women Freemasons” van Karen Kidd. Dit boek gaat over vrouwen die in de 18e en de 19e eeuw (!!) Vrijmetselaar waren.
De auteur heeft ook nog een boek geschreven over de geschiedenis van een specifieke gemengde orde in Amerika.