Nederland

Klik hier een kaart waarop je kunt zien waar de loges zitten van de hier onder vermelde ordes,
en hier kun je een loge zoeken op basis van een aantal kenmerken.
Voor een geschiedenis van een aantal van de hier onder genoemde obediënties zie hier.


Gemengde obediënties

LDH
Le Droit Humain is de oudste en grootste gemengde orde in Nederland, met 16 loges en ongeveer 330 leden. De eerste loge (Cazotte) werd opgericht in 1905 (een jaar eerder werden 10 mensen ingewijd). Pas 6 jaar later zouden meer loges volgen. In 1919 waren er genoeg loges voor een Nederlandse Federatie. Cazotte en twee andere loges hadden de orde toen al verlaten. Zie de geschiedenis voor meer details.

Kijk op de website van Le Droit Humain (klik op het logo) om te zien of er een loge bij jou in de buurt in. Of je begint natuurlijk met de kaart.

Binnen Le Droit Humain wordt gewerkt met drie “ritualen” en de organisatie heeft formele banden met het N.V.V.V. en de N.G.G.V. (zie hier onder).


nvvv.nl
Nederlands Verbond van Vrijmetselaren ontstond in 1918 toen drie loges zich afsplitsten van Le Droit Humain (onder andere Cazotte, de eerste LDH loge in Nederland zie hier boven). De N.V.V.V. wilde vooral het Theosofische karakter van de vroege Le Droit Humain bewaren. Het N.V.V.V. is een kleine organisatie. Tegenwoordig maakt alleen loge Rakoczy (Den Haag) deel uit van het verbond.

De N.V.V.V. werkt met een Theosofisch “rituaal” en heeft formele contacten met Le Droit Humain en de N.G.G.V.


nggv
Nederlandse Grootloge voor Gemengde Vrijmetselarij (N.G.G.V.) is ook een afsplitsing van Le Droit Humain. De N.G.G.V. ontstond in 1960 en bestaat uit zeven loges en ongeveer 90 leden. De meeste loges zitten in de Randstad, maar ook in Utrecht en Breda en zijn N.G.G.V. loges te vinden.

Binnen de N.G.G.V. wordt gewerkt met drie verschillende “ritualen” en er zijn formele contacten met Le Droit Humain en het N.V.V.V.


vvnl
Verenigde Vrijmetselaars Loges Nederland (V.V.L.N.). (Ook “United Masonic Lodges Netherlands”.) In 2017 is door ex-leden van de N.G.G.V. V.V.L.N. opgericht. Bij de start bestaat de orde uit twee loges, Zenith in Den Haag en De Korenaer (later Metropolis) in Amstelveen. Eind 2017 stapte de loge Jan Amos Comenius (Roermond) over van de N.G.G.V. naar V.V.L.N.

V.V.L.N. moet een organisatie worden waar mannen, vrouwen en gemengde loges lid van kunnen worden. Elke loge bepaalt haar eigen “rituaal“. Voor zover bekend zijn er nog geen formele contacten met de andere genoemde organisaties.


luxemburg
Grootoosten van Luxemburg is een kleine, internationaal werkende, “pluralistische” orde (met zowel mannen-, vrouwen- en gemengde loges) grootmacht in Nederland één loge (Leeuwarden) welke gemengd werkt. Deze loge (Fiat Lux) werd opgericht in 1939 onder Le Droit Humain, maar sloot zich in 2005 aan bij het Grootoosten van Luxemburg na een aantal jaren als een onafhankelijke loge te hebben gewerkt.

Fiat Lux werkt met een “rituaal” zonder Godsbegrip. Het is mij niet bekend of er formele contacten zijn met de andere op deze pagina genoemde organisaties.


Gemengde loges zonder obediëntie

ziggurat-small
Er zijn twee onafhankelijke loges te vinden in Den Haag en Leiden. Oorspronkelijk waren dit zusterloges, vanaf begin 2021 werken zij onafhankelijk van elkaar.

Wat voor soort “rituaal” deze loges gebruiken, is mij niet bekend. Ook niet bekend is of er formele contacten zijn met andere organisaties.


Vrijmetselarij voor vrouwen en Weefsters


VMV
In Gouda en Assen bestaan loges alleen voor vrouwen. Het initiatief stamde uit de lente van 2014. Op 15 december 2015 hebben de dames de werktuigen opgepakt. De naam van de loge is De Waterspiegel. Meer informatie op de website, klik op het logo.

VMV gebruikt een “rituaal” dat is gebaseerd op dat van het Grootoosten der Nederlanden, maar dan zonder Godsbegrip.

In Leiden en Alkmaar wordt gekeken of er loges kunnen worden opgericht (informatie juli 2021). Ook wordt er gewerkt aan een grootloge voor vrouwen loges de “Orde van Vrouwelijke Vrijmetselaren Nederland“.


Danu
Er wordt in Den Bosch al enige tijd gewerkt aan de oprichting van een loge voor vrouwen. De naam van de groep is Danu. Er zijn wel contacten met De Waterspiegel (zie hier onder), maar er is geen sprake van samenwerking.

Danu maakt van een “rituaal” dat is gebaseerd op die van de Vrouwengrootloge van België.

(Naar verluidt heeft de loge halverwege 2021 de lichten gedoofd.)


beeldmerk zonder schaduw
Naast de jonge Vrijmetselarij alleen voor vrouwen (zie onder), is er in Nederland een organisatie actief die mede is opgezet door Vrijmetselaren van het Grootoosten en die werkt op een vergelijkbare manier, maar dan met weef- in plaats van bouwsymboliek: de Orde van Weefsters of Vita Feminea Textura.

De weefsters hebben 16 loges verspreid door het hele land. Kijk op hun website voor meer informatie (klik op het logo hier boven) en de kaart.

Er is meer informatie over de Weefsters beschikbaar op deze website.

Met wat voor “rituaal” de Weefsters werken en of er verschillende ritualen in gebruik zijn binnen de organisatie, is niet bekend. Ook is niet bekend of er formele contacten zijn met andere organisaties. Wel is er één Weefsters loge in het buitenland: Parijs.


logo
“De Orde van Vrije Weefsters Vinculum Verum” (de ware binding) wil een ontmoetingsplaats zijn voor vrouwen die de behoefte hebben zich met andere vrouwen te verdiepen in onderwerpen die de zin van het bestaan raken.”

Volgens Wikipedia is in 2001 een loge (Anabis) uit Dordrecht afgesplitst van de “Orde van Weefsters”. De website van de “Orde van Vrije Weefsters Vinculum Verum” heeft het alleen over samenkomsten in Almelo en het correspondentieadres is in Hengelo.

Het is mij niet bekend of de Vrije Weefsters een ander “rituaal” gebruiken dan de Weefsters en of er contacten zijn tussen deze twee organisaties.


[laatste wijziging 26/7/2021]

2 Comments

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *