Tag: vrijmetselarij

VmV

In het pand aan de Nicolaas Beetsstraat 2 in Gouda komt naast de Grootoosten (dus: mannen) Loge “De Waare Broedertrouw” en de NGGV (gemengde) Loge...

Onafhankelijke loges

In Leiden is een gemengde loge in oprichting die niet lijkt te behoren tot de bekende gemengde obediënties Le Droit Humain, de NGGV, het NVVV...

Meer vrouwen Vrijmetselarij?

Bij toeval stuitte ik op de website “Vrijmetselarij voor Vrouwen“. Dat lijkt een andere website dan die van de Bosche loge onder het Vrouwengrootoosten van...

Vrouwenvrijmetselarij in Nederland

In Nederland hebben we op dit moment geen Vrijmetselarij voor alleen vrouwen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld België en Frankrijk waar deze tak van sport vrij...

Lectuur

Er zijn twee leuke en erg leesbare boeken verschenen toen Le Droit Humain in 2004 100 jaar bestond in Nederland. Beide boekjes zijn niet zo...

Wat cijfers

Leden van de mannen-organisaties bogen zich er graag op dat ze de enige echte en oudste Vrijmetselaren zijn en bovendien de grootste. In Nederland hebben...

Waarom gemengd?

Als je als Nederlandse man geïnteresseerd bent in Vrijmetselarij, kom je al snel bij een loge van het Grootoosten der Nederlanden terecht. Dat is per...