Grootoosten van België

Ik bedacht me dat ik helemaal ben vergeten om de grote verandering bij het GOB te vermelden op de website. Sinds februari 2020 heeft het...

Gemengde loge in Eindhoven

In Eindhoven bestond er al eerder een gemengde loge dan dat er een mannen-loge zat! Toch moet Eindhoven het al vele jaren stellen zonder gemengde...

Vrijmetselarij voor iedereen

De website van de N.G.G.V. heeft een nieuw jasje. Inhoudelijk is er ook nog iets veranderd. Een opvallende wijziging is deze zin: en is toegankelijk...

Einde loge Ishtar?

De website van de Leidense onafhankelijke loge Ishtar geeft geen website meer. De website van de zusterloge Ziggurat rept met geen woord meer over Ishtar,...

Corona en (gemengde) Vrijmetselarij

Begin 2020 kwam er een abrupt einde aan het werkjaar van veel loges door maatregelen die werden getroffen door de uitbraak van Covid-19. Veel loges...

Corona wordt Plato

De N.G.G.V.-loge Corona vond de naam na Covid-19 kennelijk niet meer gepast en gaat vanaf het werkjaar 2020/2021 weer werken onder de oude naam Plato....

Wie was W.H. Denier van der Gon?

Volgens mij weet ik al van voor mijn inwijding van de leerlingen-, gezellen en meesterboekjes van Denier van der Gon. Ik heb ze niet. Ik...

101 jaar N.V.V.V.

In de akte van oprichting van het ‘Nederlandsch Verbond’ – gedateerd 18 mei 1919 […] Schrijft Elly Keus in In De Voetsporen van Rakoczy. Dat...

60 jaar N.G.G.V.

Op 11 mei 1960 vond de constitutie plaats van de orde waar we nu onder werken, de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij.  Zo lezen we...

De Ankh

‘Bij toeval’ kwam ik in het bezit van tien nummers van een tijdschrift genaamd De Ankh. Het betreft de jaargangen 1957 en 1958. Aan de...