Corona en (gemengde) Vrijmetselarij

Begin 2020 kwam er een abrupt einde aan het werkjaar van veel loges door maatregelen die werden getroffen door de uitbraak van Covid-19. Veel loges...

Corona wordt Plato

De N.G.G.V.-loge Corona vond de naam na Covid-19 kennelijk niet meer gepast en gaat vanaf het werkjaar 2020/2021 weer werken onder de oude naam Plato....

Wie was W.H. Denier van der Gon?

Volgens mij weet ik al van voor mijn inwijding van de leerlingen-, gezellen en meesterboekjes van Denier van der Gon. Ik heb ze niet. Ik...

101 jaar N.V.V.V.

In de akte van oprichting van het ‘Nederlandsch Verbond’ – gedateerd 18 mei 1919 […] Schrijft Elly Keus in In De Voetsporen van Rakoczy. Dat...

60 jaar N.G.G.V.

Op 11 mei 1960 vond de constitutie plaats van de orde waar we nu onder werken, de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij.  Zo lezen we...

De Ankh

‘Bij toeval’ kwam ik in het bezit van tien nummers van een tijdschrift genaamd De Ankh. Het betreft de jaargangen 1957 en 1958. Aan de...

Danú

Op de website is niet echt iets veranderd en ik had er verder ook nog niets over gehoord, maar in de laatste Thoth (2020-2) valt...

Maçonnieke Uitgevers Maatschappij

Van Ginkel en Duwaer waren -zoals al vaker gezegd- niet alleen leden van het eerste uur van de gemengde Vrijmetselarij in Nederland, maar ook uitgevers....

Groot nieuws uit België

Ik citeer een email van Hugo de Cnodder. De recent besliste structuurwijziging waarbij de grootste maçonnieke organisatie in België en Nederland, namelijk het Grootoosten van...