Een rituaal uit Nederlands-Indië

Delpher.nl is het grootste openbare, digitale archief van Nederland. Je vindt er kranten, tijdschriften, boeken en veel meer. Er is aardig wat te vinden van...

Seshat, een gemengde Memphis Misraim loge

Als je een geschiedenis van de Vrijmetselarij leest, komen vaak allerlei interessante figuren voorbij die al of niet systemen voor ‘hogere graden’ hebben ontwikkeld. Zo’n...

Broederschapsfederatie

Ik kom deze wel eens tegen als ik op zoek ben naar informatie: de broederschapsfederatie. “De Federatie werd geboren op Hemelvaartsdag 1918” aldus de vierde...

Hoe gaat het met V.V.L.N.?

Bij een rondje langs de websites om te zien of er nog ergens open dagen zijn, viel het me op dat geen enkele van de...

Einde loge De Gulden Snede (LDH) Bussum

De Nederlandse federatie van Le Droit Humain breidt uit, met loges in Zeeland (Terra Maris) en Eindhoven (Caleidoscoop), maar onlangs moest er ook een loge...

Vrouwenloge in Haarlem?

Vrijmetselarij voor Vrouwen is flink op stoom. Naast werkende loges in Gouda en Assen, loges in oprichting in Leiden en Alkmaar is er nu ook...

Grootoosten van België

Ik bedacht me dat ik helemaal ben vergeten om de grote verandering bij het GOB te vermelden op de website. Sinds februari 2020 heeft het...

Gemengde loge in Eindhoven

In Eindhoven bestond er al eerder een gemengde loge dan dat er een mannen-loge zat! Toch moet Eindhoven het al vele jaren stellen zonder gemengde...

Vrijmetselarij voor iedereen

De website van de N.G.G.V. heeft een nieuw jasje. Inhoudelijk is er ook nog iets veranderd. Een opvallende wijziging is deze zin: en is toegankelijk...