Einde loge De Gulden Snede (LDH) Bussum

De Nederlandse federatie van Le Droit Humain breidt uit, met loges in Zeeland (Terra Maris) en Eindhoven (Caleidoscoop), maar onlangs moest er ook een loge...

Vrouwenloge in Haarlem?

Vrijmetselarij voor Vrouwen is flink op stoom. Naast werkende loges in Gouda en Assen, loges in oprichting in Leiden en Alkmaar is er nu ook...

Grootoosten van België

Ik bedacht me dat ik helemaal ben vergeten om de grote verandering bij het GOB te vermelden op de website. Sinds februari 2020 heeft het...

Gemengde loge in Eindhoven

In Eindhoven bestond er al eerder een gemengde loge dan dat er een mannen-loge zat! Toch moet Eindhoven het al vele jaren stellen zonder gemengde...

Vrijmetselarij voor iedereen

De website van de N.G.G.V. heeft een nieuw jasje. Inhoudelijk is er ook nog iets veranderd. Een opvallende wijziging is deze zin: en is toegankelijk...

loge Ishtar

De onafhankelijke loge Ishtar had even geen website meer. De website van de zusterloge Ziggurat rept met geen woord meer over Ishtar, terwijl de websites...

Corona en (gemengde) Vrijmetselarij

Begin 2020 kwam er een abrupt einde aan het werkjaar van veel loges door maatregelen die werden getroffen door de uitbraak van Covid-19. Veel loges...

Corona wordt Plato

De N.G.G.V.-loge Corona vond de naam na Covid-19 kennelijk niet meer gepast en gaat vanaf het werkjaar 2020/2021 weer werken onder de oude naam Plato....

Wie was W.H. Denier van der Gon?

Volgens mij weet ik al van voor mijn inwijding van de leerlingen-, gezellen en meesterboekjes van Denier van der Gon. Ik heb ze niet. Ik...

101 jaar N.V.V.V.

In de akte van oprichting van het ‘Nederlandsch Verbond’ – gedateerd 18 mei 1919 […] Schrijft Elly Keus in In De Voetsporen van Rakoczy. Dat...